kapije i dvorišna vrata

EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

profil za okvir kapije P84

80 x 60 mm
duž.: 6000 mm + 8000 mm

u ovaj profil se može umetnuti plosnata šipka 50 x 10 mm
i kutna spojnica V104.

profil za okvir kapije P86

80 x 60 mm
duž.: 6000 mm + 8000 mm

u ovaj profil se može umetnuti plosnata šipka 50 x 10 mm
i kutna spojnica V104.

Sva 4 poklopna c-profila odgovaraju u raspor profila za okvire kapija


profil za okvir kapije P104

104 x 60 mm
duž.: 6000 mm + 8000 mm

u ovaj profil se može umetnuti plosnata šipka 50 x 15 mm i
50 x 10 mm ili cijev 50 x 50 mm ili cijev 80 x 40 mm, kutna spojnica V104 ili L-profil
120 x 120 x 10 mm

profil za okvir kapije P204

104 x 60 mm
duž.: 6000 mm + 8000 mm

u ovaj profil se može umetnuti plosnata šipka 50 x 15 mm i
50 x 10 mm i cijev 50 x 30 mm ili
80 x 30 mm, kutna spojnica V104 ili
L-profil 120 x 120 x 10 mm.

kutna spojnica V104

za profile okvira kapije
P84 + P86 + P104 + P204


poklopni profil P03

25 x 10 x 1,5 mm
otvor: 18 mm
duž.: 5000 mm + 6000 mm + 7000 mm

poklopni profil P24

24,3 x 10 x 1,5 mm
otvor: 19,1 mm
duž.: 5000 mm + 6000 mm + 7000 mm

poklopni profil P245

24,5 x 10 x 2 mm
otvor: 14,5 mm
duž.: 6000 mm


poklopni profil P25

25 x 10 x 2,5 mm
otvor: 13 mm
duž.: 6000 mm

nosač ograde P02

60 x 30 x 2 mm
raspor: 25,3 x 10,5 mm
duž.: 5000 mm + 6000 mm + 7000 mm

kutna spojnica V02

za nosač ograde P02
lijevani aluminij


cipela za kapije

lijevani aluminij

klin za kapije R05

ukupna dužina: 295 mm

šarka i klein P05

30 x 25 mm
rupa promjera: 15,3 mm
razmak osovine: 18 mm
duž.: 6000 mm


lijevani aluminij za

100 x 60 x 10 mm

lijevani aluminij za

100 x 100 x 10 mm

T-profil za vrata i kapije P41

41 x 22 x 3 mm
duž.: 6000 mm


šarka S055

šarka Niro - Alu
navoj M14 s profilom P05

šarka S05 dupla

Scharnier S05 Doppel

šarka Niro - Alu
navoj M14 s profilom P05