nosači + poklopni c-profili

EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

nosač ograde P50

50 x 30 x 1,8 mm
raspor: 25,3 x 10,5 mm
duž.: 6000 mm

nosač ograde P021

60 x 30 x 1,8 mm
raspor: 25,3 x 10,5 mm
duž.: 6000 mm
s preprekom

nosač ograde P02

60 x 30 x 2 mm
raspor: 25,3 x 10,5 mm
duž.: 5000 mm + 6000 mm + 7000 mm


kutna spojnica V02

za nosač ograde P02
lijevani aluminij


poklopni profil P24

C-Profil P24

24,3 x 10 x 1,5 mm
otvor: 19,1 mm
duž.: 5000 mm + 6000 mm + 7000 mm

poklopni profil P03

25 x 10 x 1,5 mm
otvor: 18 mm
duž.: 5000 mm + 6000 mm + 7000 mm

poklopni profil P245

24,5 x 10 x 2 mm
otvor: 14,5 mm
duž.: 6000 mm


poklopni profil P25

25 x 10 x 2,5 mm
otvor: 13 mm
duž.: 6000 mmnosač ograde P60

100 x 60 x 15 x 2 mm
duž.: 6000 mm

nosač ograde P93

90 x 50 x 30 x 2 mm
duž.: 6000 mm

nosač ograde P441

60 x 40 x 40 x 2 mm

duž.: 6000 mm

nosač ograde P513

50 x 30 x 30 x 3 mm

duž.: 6000 mm

nosač ograde P70

70 x 50 x 30 x 2 mm
duž.: 6000 mm

nosač ograde P51

50 x 30 x 30 x 2 mm
duž.: 6000 mm

nosač ograde P442

80 x 40 x 40 x 2 mm

duž.: 6000 mm

nosač ograde P733

70 x 30 x 30 x 3 mm

duž.: 6000 mm

nosač ograde P73

70 x 30 x 30 x 2 mm
duž.: 6000 mm

nosač ograde P661

80 x 60 x 60 x 3 mm

duž.: 6000 mm

nosač ograde P420

40 x 40 x 20 x 2 mm
duž.: 6000 mm

nosač ograde P6625

100 x 60 x 60 x 2,5 mm

duž.: 6000 mm


nosač ograde P443

60 x 40 x 40 x 3 mm

duž.: 6000 mm

nosač ograde P444

80 x 40 x 40 x 3 mm

duž.: 6000 mm


poklopni profil P55

47,3 x 9,2 x 1,2 mm
duž.: 6000 mm

nosač ograde P54

50 x 40 x 2 mm
duž.: 6000 mm

nosač ograde P83

Zaunlatten-Träger P83

80 x 60 x 30 x 2 mm

duž.: 6000 mmprofil za okvir kapije P84

80 x 60 mm
duž.: 6000 mm + 8000 mm

u ovaj profil se može umetnuti plosnata šipka 50 x 10 mm
i kutna spojnica V104.

profil za okvir kapije P86

80 x 60 mm
duž.: 6000 mm + 8000 mm

u ovaj profil se može umetnuti plosnata šipka 50 x 10 mm
i kutna spojnica V104.


profil za okvir kapije P104

104 x 60 mm
duž.: 6000 mm + 8000 mm

u ovaj profil se može umetnuti plosnata šipka 50 x 15 mm i
50 x 10 mm ili cijev 50 x 50 mm ili cijev 80 x 40 mm, kutna spojnica V104 ili L-profil
120 x 120 x 10 mm

profil za okvir kapije P204

104 x 60 mm
duž.: 6000 mm + 8000 mm

u ovaj profil se može umetnuti plosnata šipka 50 x 15 mm i
50 x 10 mm i cijev 50 x 30 mm ili
80 x 30 mm, kutna spojnica V104 ili
L-profil 120 x 120 x 10 mm.

kutna spojnica V104

za profile okvira kapije
P84 + P86 + P104 + P204