ograde s zaštitom protiv vidljivosti

EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

letva za ogradu s rasporom P65SS

65 x 19 mm

duž.: 6000 mm

raspor u koji se može umetnuti plosnati profil od 2 mm

letva za ogradu s rasporom P85SS

85 x 19 mm

s preprekom i kanalom za vijke

duž.: 6000 mm

raspor u koji se može umetnuti plosnati profil od 2 mm

letva za ogradu s rasporom P98SS

98 x 19 mm

s preprekom

duž.: 6000 mm

raspor u koji se može umetnuti plosnati profil od 2 mm


letva za ogradu s rasporom P781KS

78 x 19 x 1,5 mm
s preprekom
ukupna širina 105 mm
izgradna širina 100,8 mm
duž.: 6000 mm

može se također i s letvom P118KS kombinovati

letva za ogradu s rasporom P118KS

118 x 19 mm

s preprekom i kanalom za vijke
ukupna širina 145 mm

izgradna širina 140,8 mm

duž.: 6000 mm

može se također i s letvom P781KS kombinovati


obložni profil P9256

Verkleidungsprofil P9256

139 x 6,6 mm
duž.: 6000 mm

Raspor: 1,5 mm

zaštitni profil protiv vidljivosti P9279

Verkleidungsprofil P9279

124 x 8,5 mm
duž.: 6000 mm + 6500 mm