Nosilci letev + pokrivni C-profili

EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Nosilci letev P50

50 x 30 x 1,8 mm
utor: 25,3 x 10,5 mm
dolžina: 6000 mm

Nosilci letev P021

60 x 30 x 1,8 mm
utor: 25,3 x 10,5 mm
dolžina: 6000 mm
z mostičkom

Nosilci letev P02

60 x 30 x 2 mm
utor: 25,3 x 10,5 mm
dolžina: 5000 mm + 6000 mm + 7000 mm


Kotni spojnik V02

za nosilec za ograjne letve P02
ALU-litina


Pokrivna letev P24

C-Profil P24

24,3 x 10 x 1,5 mm
Odprtina: 19,1 mm
dolžina: 5000 mm + 6000 mm + 7000 mm

Pokrivna letev P03

25 x 10 x 1,5 mm
Odprtina: 18 mm
dolžina: 5000 mm + 6000 mm + 7000 mm

Pokrivna letev P245

24,5 x 10 x 2 mm
Odprtina: 14,5 mm
dolžina: 6000 mm


Pokrivna letev P25

25 x 10 x 2,5 mm
Odprtina: 13 mm
dolžina: 6000 mmNosilci letev P60

100 x 60 x 15 x 2 mm
dolžina: 6000 mm

Nosilci letev P93

90 x 50 x 30 x 2 mm
dolžina: 6000 mm

Nosilci letev P441

60 x 40 x 40 x 2 mm

dolžina: 6000 mm

Nosilci letev P513

50 x 30 x 30 x 3 mm

dolžina: 6000 mm

Nosilci letev P70

70 x 50 x 30 x 2 mm
dolžina: 6000 mm

Nosilci letev P51

50 x 30 x 30 x 2 mm
dolžina: 6000 mm

Nosilci letev P442

80 x 40 x 40 x 2 mm

dolžina: 6000 mm

Nosilci letev P733

70 x 30 x 30 x 3 mm

dolžina: 6000 mm

Nosilci letev P73

70 x 30 x 30 x 2 mm
dolžina: 6000 mm

Nosilci letev P661

80 x 60 x 60 x 3 mm

dolžina: 6000 mm

Nosilci letev P420

40 x 40 x 20 x 2 mm
dolžina: 6000 mm

Nosilci letev P6625

100 x 60 x 60 x 2,5 mm

dolžina: 6000 mm


Nosilci letev P443

60 x 40 x 40 x 3 mm

dolžina: 6000 mm

Nosilci letev P444

80 x 40 x 40 x 3 mm

dolžina: 6000 mm


Pokrivna letev P55

47,3 x 9,2 x 1,2 mm
dolžina: 6000 mm

Nosilci letev P54

50 x 40 x 2 mm
dolžina: 6000 mm

Nosilci letev P83

Zaunlatten-Träger P83

80 x 60 x 30 x 2 mm

dolžina: 6000 mmVratni okvir - profil P84

80 x 60 mm
dolžina: 6000 mm + 8000 mm

v ta profil lahko vstavite ploščat 50 x 10 mm
in kotni spojnik V104.

Vratni okvir - profil P86

80 x 60 mm
dolžina: 6000 mm + 8000 mm

v ta profil lahko vstavite ploščat 50 x 10 mm
in kotni spojnik V104.


Vratni okvir - profil P104

104 x 60 mm
dolžina: 6000 mm + 8000 mm

V ta profil se lahko vstavi ploščata
50 x 15 mm in 50 x 10 mm oblikovana cev, oblikovana cev
50 x 50 mm ali oblikovana cev
80 x 40 mm, kotni spojnik V104 ali cevni lok 120 x 120 x 10 mm.

Vratni okvir - profil P204

104 x 60 mm
dolžina: 6000 mm + 8000 mm

V ta profil se lahko vstavi ploščata
50 x 15 mm in 50 x 10 mm oblikovana cev, oblikovana cev
50 x 30 mm ali oblikovana cev
80 x 30 mm, kotni spojnik V104 ali cevni lok 120 x 120 x 10 mm.

Kotni spojnik V104

za profile vratnih okvirjev
P84 + P86 + P104 + P204