Impresum

Ingrid L. Blecha Ges.m.b.H.
družba z omejeno odgovornostjo 
trgovina na debelo z aluminijem

Davčana številka: ATU 19669400
poslovni register FN 119614 d
registrsko sodišče A-2700 Wr. Neustadt

sedež podjetja: 2620 Neunkirchen
Triftweg 102
Avstrija

Telefon: +43 2635 68097
Faks: +43 2635 68096
E-Mail: office@blecha.at

 

Raiffeisenlandesbank Niederösterreich Wien AG
Številka bančnega računa 670.042
Številka banke 32000
IBAN: AT55 32000 0000 0670 042
SWIFT-BIC: RLNWATWW

 

Oberbank AG
Številka bančnega računa 4151-1187.02
Številka banke 15024
IBAN: AT04 15024 0415 1118 702
SWIFT-BIC: OBKLAT2Ldružba je članica avstrijske gospodarske zbornice WKÖ, WKNÖ
panoga: trgovina
panoga: obrtna dejavnost

strokovna skupina / poklicna panoga

 • deželni odbor za zunanjo trgovino
  izvoz, uvoz, tranzit in notranja trgovina
 • deželni odbor za gradbene materiale, trgovanje z železom, s strojno opremo in z lesom
  trgovina z železom, jeklom, barvnimi kovinami in polproizvodi
 • deželno obrtniško združenje kovinarjev 
  druga dovoljenja oz. potrdila na področju kovinske industrije


obrtno dovoljenje zagotovljeno

 • razrez kovinskih palic, kovinskih cevi in kovinskih profilov z polavtomatskimi in avtomatskimi žagami – za tretje osebe 
  od: četrtka, 22. julija 2010
  poslovodkinja: Katharina Ganster
 • trgovska dejavnost v skladu s členom § 103 odst. 1 zakona 25 GewO 1973 
  od: torka, 12. novembra 1991
  poslovodkinja: Doris Haselbacher

  okrajno glavarstvo Neunkirchen
  poslovodkinji: Katharina Ganster, Doris Haselbacher


poslovni deleži: Ing. Albert Blecha (50%), Stefan Blecha (16,67%), Beate Heck rođena Blecha (16,67%), Bernhard Blecha (16,67%)