Nepriehľadné ploty

EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Lata s drážkou P65SS

65 x 19 mm

dĺžka: 6000 mm

drážka pre vsunutie plochej tyče hrubky 2 mm

Lata s drážkou P85SS

85 x 19 mm

s priečkou a so skrutkovým kanálikom

dĺžka: 6000 mm
drážka na vsunutie plochej tyče hrúbky 2 mm

 LATA s drážkou P98SS

98 x 19 mm

s priečkou

dĺžka: 6000 mm

drážka pre vsunutie plochej tyče hrúbky 2 mm


Lata s drážkou P781KS

78 x 19 x 1,5 mm
s priečkou
celková šírka 105 mm
šírka 100,8 mm
dĺžka: 6000 mm

tiež pre kombináciu s latou P118KS

Lata s drážkou P118KS

118 x 19 mm

s priečkou a so skrutkovým kanálikom
celková šírka 145 mm

šírka 140,8 mm

dĺžka: 6000 mm

tiež pre kombináciu s latou P781KS


Obkladový profil P9256

Verkleidungsprofil P9256

139 x 6,6 mm
dĺžka: 6000 mm

drážka: 1,5 mm

Nepriehl'adný profil P9279

Verkleidungsprofil P9279

124 x 8,5 mm
dĺžka: 6000 mm + 6500 mm