Letve za ogradu i kape

letva za ogradu
opis: P118PS
dimenzija: 118 x 19 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
info: s preprekom i kanalom za vijke
letva za ogradu s rasporom
opis: P118KS
dimenzija: 118 x 19 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
info: s preprekom i kanalom za vijke
ukupna širina: 145 mm
izvedna širina: 140,8 mm
kapa za ogradu
opis: K118R
materijal: lijevani cink (GdZnAl4Cu1)
info: okrugla kapa
kapa za ogradu
opis: K118E
materijal: lijevani cink (GdZnAl4Cu1)
info: kutna kapa
letva za ogradu
opis: P98PS
dimenzija: 98 x 19 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
info: s preprekom
letva za ogradu s rasporom
opis: P98SS
dimenzija: 98 x 19 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
raspor: raspor u koji se može umetnuti plosnata šipka debljine 2mm
info: s preprekom
kapa za ogradu
opis: K98R
materijal: lijevani cink (GdZnAl4Cu1)
info: okrugla kapa
kapa za ogradu
opis: K98E
materijal: lijevani cink (GdZnAl4Cu1)
info: kutna kapa
letva za ogradu
opis: P85PS
dimenzija: 85 x 19 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
info: s preprekom i kanalom za vijke
kapa za ogradu
opis: K85R
materijal: lijevani cink (GdZnAl4Cu1)
info: okrugla kapa
kapa za ogradu
opis: K85E
materijal: lijevani cink (GdZnAl4Cu1)
info: kutna kapa
letva za ogradu
opis: P78
dimenzija: 78 x 19 x 1,5 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
letva za ogradu
opis: P783
dimenzija: 78 x 19 x 1,1 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
letva za ogradu
opis: P784
dimenzija: 78 x 19 x 1,1 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
info: s kanalom za vijke
letva za ogradu
opis: P781
dimenzija: 78 x 19 x 1,5 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
info: s preprekom
letva za ogradu
opis: P782
dimenzija: 78 x 19 x 1,5 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
info: s preprekom i dekorativnim rasporom
letva za ogradu s rasporom
opis: P781KS
dimenzija: 78 x 19 x 1,5 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
info: s preprekom, kombinacija moguća sa letvom za ograde P118KS
ukupna širina: 105 mm
izvedna širina: 100,8 mm
kapa za ogradu
opis: K78R
materijal: lijevani cink (GdZnAl4Cu1)
info: okrugla kapa
kapa za ogradu
opis: K78R - lijevani aluminij
materijal: lijevani aluminij
info: okrugla kapa
kapa za ogradu
opis: K78E
materijal: lijevani cink (GdZnAl4Cu1)
info: kutna kapa
kapa za ogradu
opis: K78F
materijal: lijevani cink (GdZnAl4Cu1)
info: ravna kapa
letva za ogradu
opis: P65PS
dimenzija: 65 x 19 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
letva za ogradu s rasporom
opis: P65SS
dimenzija: 65 x 19 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
raspor: raspor u koji se može umetnuti plosnata šipka debljine 2mm
kapa za ogradu
opis: K65R
materijal: lijevani cink (GdZnAl4Cu1)
info: okrugla kapa
kapa za ogradu
opis: K65E
materijal: lijevani cink (GdZnAl4Cu1)
info: kutna kapa
kapa piramida light 80
materijal: lijevani aluminij
info: oštrokutna, visina obuhvatnice 5 mm
za oblikovanu cijev: 80 x 80 mm
kapa piramida light 100
materijal: lijevani aluminij
info: oštrokutna, visina obuhvatnice 5 mm
za oblikovanu cijev: 100 x 100 mm
kapa piramida 25
materijal: lijevani aluminij
info: oštrokutna
za oblikovanu cijev: 25 x 25 x 2 mm
kapa piramida 30
materijal: lijevani aluminij
info: oštrokutna
za oblikovanu cijev: 30 x 30 x 2 mm
glatka letva za ogradu
opis: P081
dimenzija: 80 x 19 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
kapa za ogradu
opis: K081R
materijal: Aluguss
info: okrugla kapa
kapa za ogradu
opis: K081F
materijal: lijevani aluminij
info: ravna kapa
glatka letva za ogradu
opis: P119
dimenzija: 100 x 19 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
info: s preprekom i kanalom za vijke
glatka letva za ogradu
opis: P15012
dimenzija: 150 x 12 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
info: s preprekom
letva za ogradu
opis: 60
dimenzija: 60 x 19 x 1,5 mm
dužina: 6000 mm
info: s kanalom za vijke
letva za ogradu
opis: 80
dimenzija: 80 x 19 x 1,5 mm
dužina: 6000 mm
info: s kanalom za vijke
letva za ogradu
opis: 100
dimenzija: 100 x 19 x 1,5 mm
dužina: 6000 mm
info: s kanalom za vijke
letva za ogradu
opis: 120
dimenzija: 120 x 19 x 1,8 mm
dužina: 6000 mm
info: s kanalom za vijke
letva za ogradu
opis: 150
dimenzija: 150 x 19 x 1,8 mm
dužina: 6000 mm
info: s kanalom za vijke
osmokutni profil
opis: A45
dimenzija: 45 x 2 mm
dužina: 6000 mm
unutarnji radijus: 40,4 mm
osmokutni profil
opis: A72
dimenzija: 72 x 2,5 mm
dužina: 6000 mm
trokutna cijev
opis: D30
dimenzija: 30 x 30 x 1,5 mm
dužina: 6000 mm
trokutna cijev
opis: D50
dimenzija: 50 x 50 x 1,5 mm
dužina: 6000 mm
trokutna cijev
opis: D70
dimenzija: 70 x 70 x 1,2 mm
dužina: 6000 mm
trokutna cijev
opis: D100
dimenzija: 100 x 100 x 2,5 mm
dužina: 6000 mm
trokutna kapa
opis: DK30
materijal: lijevani aluminij
info: za trokutnu cijev 30 x 30 mm
trokutna kapa
opis: DK50
materijal: lijevani aluminij
info: za trokutnu cijev 50 x 50 mm
Pravokutna cijev
opis: KFR
dimenzija: 60 x 20 x 1,5 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
info: v optice dřevodekoru
Pravokutna cijev
opis: KRS
dimenzija: 60 x 20 x 1,5 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
info: v optice dřevodekoru