Profili s zaštitom protiv vidljivosti

letva za ogradu s rasporom
opis: P65SS
dimenzija: 65 x 19 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
raspor: raspor u koji se može umetnuti plosnata šipka debljine 2mm
letva za ogradu s rasporom
opis: P98SS
dimenzija: 98 x 19 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
raspor: raspor u koji se može umetnuti plosnata šipka debljine 2mm
info: s preprekom
letva za ogradu s rasporom
opis: P781KS
dimenzija: 78 x 19 x 1,5 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
info: s preprekom, kombinacija moguća sa letvom za ograde P118KS
ukupna širina: 105 mm
izvedna širina: 100,8 mm
letva za ogradu s rasporom
opis: P118KS
dimenzija: 118 x 19 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
info: s preprekom i kanalom za vijke
ukupna širina: 145 mm
izvedna širina: 140,8 mm
obložni profil
opis: P9256
dimenzija: 138,9 x 6,6 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
profil s zaštitom protiv vidljivosti
opis: P9279
dimenzija: 124 x 8,5 mm
dužina: 6000 mm, 6500 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Profil za pod terase
opis: P9519
dimenzija: 95 x 19 x 1.3 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Profil za pod terase
opis: P14025
dimenzija: 140 x 25 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
info: Odgovarajuća plosnata šipka 15 x 2 mm
lamela
opis: P10026
dimenzija: 100 x 26 x 1,5 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
lamela
opis: P20030
dimenzija: 200 x 30 x 2 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
lamela
opis: P20045
dimenzija: 200 x 45 x 2 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
lamela 30°
opis: P125
dimenzija: 120 x 45,5 x 2 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
lamela 45°
opis: P1151
dimenzija: 105,2 x 60 x 2 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
dekor-lamela 45°
opis: P1152
dimenzija: 105,2 x 60 x 2 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)