Nosači ograde i poklopne letvice

kvadratna cev sa produžetkom
opis: P51
dimenzija: 50 x 30 x 30 x 2 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
info: ili takozvan nosač ograde P51
kvadratna cev sa produžetkom
opis: P513
dimenzija: 50 x 30 x 30 x 3 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
info: ili takozvan nosač ograde P513
kvadratna cev sa produžecima
opis: P73
dimenzija: 70 x 30 x 30 x 2 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
info: ili takozvan nosač ograde P73
kvadratna cev sa produžecima
opis: P733
dimenzija: 70 x 30 x 30 x 3 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
info: ili takozvan nosač ograde P733
pravougaona cev sa produžetkom
opis: P70
dimenzija: 70 x 50 x 30 x 2 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
info: ili takozvan nosač ograde P70
pravougaona cev sa produžecima
opis: P93
dimenzija: 90 x 50 x 30 x 1,8 / 2 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
info: ili takozvan nosač ograde P93
pravougaona cev sa produžecima
opis: P60
dimenzija: 100 x 60 x 15 x 2 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
info: ili takozvan nosač ograde P60
pravougaona cev sa produžetkom
opis: P420
dimenzija: 40 x 40 x 20 x 2 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
info: ili takozvan nosač ograde P420
kvadratna cev sa produžetkom
opis: P441
dimenzija: 60 x 40 x 40 x 2 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
info: ili takozvan nosač ograde P441
kvadratna cev sa produžecima
opis: P442
dimenzija: 80 x 40 x 40 x 2 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
info: ili takozvan nosač ograde P442
kvadratna cev sa produžetkom
opis: P443
dimenzija: 60 x 40 x 40 x 3 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
info: ili takozvan nosač ograde P443
kvadratna cev sa produžecima
opis: P444
dimenzija: 80 x 40 x 40 x 3 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
info: ili takozvan nosač ograde P444
kvadratna cev sa produžetkom
opis: P661
dimenzija: 80 x 60 x 60 x 3 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
info: ili takozvan nosač ograde P661
kvadratna cev sa produžecima
opis: P6625
dimenzija: 100 x 60 x 60 x 2,5 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
info: ili takozvan nosač ograde P6625
pravougaona cev sa produžetkom
opis: P83
dimenzija: 80 x 60 x 30 x 2 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
info: ili takozvan nosač ograde P83
nosač ograde
opis: P02
dimenzija: 60 x 30 x 2 mm
dužina: 5000 mm, 6000 mm, 7000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
raspor: 25,3 x 10,5 mm
nosač ograde
opis: P021
dimenzija: 60 x 30 x 1,8 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
raspor: 25,3 x 10,5 mm
info: sa preprekom
nosač ograde
opis: P50
dimenzija: 50 x 30 x 1,8 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
raspor: 25,3 x 10,5 mm
nosač ograde
opis: P54
dimenzija: 50 x 40 x 2 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
poklopni profil
opis: P03
dimenzija: 25 x 10 x 1,5 mm
dužina: 5000 mm, 6000 mm, 7000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
otvor: 18 mm
poklopni profil
opis: P24
dimenzija: 24,3 x 10 x 1,5 mm
dužina: 5000 mm, 6000 mm, 7000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
otvor: 19,1 mm
poklopni profil
opis: P245
dimenzija: 24,5 x 10 x 2 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
otvor: 14,5 mm
poklopni profil
opis: P25
dimenzija: 25 x 10 x 2,5 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
otvor: 13 mm
poklopna letvica
opis: P55
dimenzija: 47,3 x 9,2 x 1,2 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
ugaona spojnica
opis: V104
materijal: levani aluminijum
info: za okvir kapije P84, P86, P104, P2014
ugaona spojnica
opis: V67
materijal: levani aluminijum
info: za okvir kapije P67 + P68
ugaona spojnica
opis: V02
materijal: levani aluminijum
info: za nosač ograde P02
okvir kapije
opis: P84
dimenzija: 80 x 60 mm
dužina: 6000 mm, 8000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
info: u ovaj profil se može umetnuti plosnata šipka 50 x 10 mm i ugaona spojnica V104.
okvir kapije
opis: P86
dimenzija: 80 x 60 mm
dužina: 6000 mm, 8000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
info: u ovaj profil se može umetnuti plosnata šipka 50 x 10 mm i ugaona spojnica.
okvir kapije
opis: P104
dimenzija: 104 x 60 mm
dužina: 6000 mm, 8000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
info: u ovaj profil se može umetnuti plosnata šipka 50 x 10 mm, 50 x 15 mm; kvadratna cev 50 x 50 mm, pravougaona cev 80 x 40 mm; ugaona spojnica V104 ili ugaonik 120 x 120 x 10.
okvir kapije
opis: P204
dimenzija: 104 x 60 mm
dužina: 6000 mm, 8000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
info: u ovaj profil se može umetnuti plosnata šipka 50 x 10 mm, 50 x 15 mm; pravougaona cev 50 x 30 mm, 80 x 30 mm; ugaona spojnica V104 ili ugaonik 120 x 120 x 10 mm.
okvir kapije
opis: P67
dimenzija: 82 x 60 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
info: odgovarajuće poklopne letvice: P24
okvir kapije
opis: P68
dimenzija: 60 x 60 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
info: odgovarajuće poklopne letvice: P24
F-profil, montažni
opis: P625
dimenzija: 60 x 25 x 2 x 4 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
otvor: 20,7 mm
info: odgovara za sve naše ogradne letve i za kvadratne i pravougaone cevi širine 20mm
Montážny profil
opis: P626
dimenzija: 63,7 x 66 x 3 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
info: odgovara za sve naše ogradne letve i za profily so šírkou 18 - 20 mm