Palisade i delovi za umetnuti

Palisada
opis: P261
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
vanjski radijus: 26 mm
info: unutrašnji promer: 21,8 mm
Palisada
opis: P30
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
vanjski radijus: 30 mm
info: unutrašnji promer: 24,8 mm
Palisada
opis: P301
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
vanjski radijus: 30 mm
info: alternativa za palisadu P30
Kugla za ogradu RAVNA
opis: F30
materijal: tokarena iz okrugle šipke

Kugle za ogradu za palisadu 261

Kugla za ogradu OKRUGLA
opis: K26
materijal: tokarena iz okrugle šipke
Kugla za ogradu LUK
opis: Z26
materijal: tokarena iz okrugle šipke
Kugla za ogradu ŠPICASTA
opis: S26
materijal: tokarena iz okrugle šipke
Kugla za ogradu DEKOR
opis: D26
materijal: tokarena iz okrugle šipke
Kugla za ogradu OKRUGLA
opis: K26
materijal: levani cink (GdZnAl4Cu1)
Kugla za ogradu LUK
opis: Z26
materijal: levani cink (GdZnAl4Cu1)
Kugla za ogradu ŠPICASTA
opis: S26
materijal: levani cink (GdZnAl4Cu1)

Kugle za ogradu od aluminijuma (tokarene iz okrugle šipke) se mogu i plastificirati i eloksirati.

Kugle za ogradu od cinka (levani cink) se mogu samo plastificirati.


Kugle za ogradu za palisadu P30 i palisadu P301

Kugla za ogradu OKRUGLA
opis: K30
materijal: tokarena iz okrugle šipke
Kugla za ogradu LUK
opis: Z30
materijal: tokarena iz okrugle šipke
Kugla za ogradu ŠPICASTA
opis: S30
materijal: tokarena iz okrugle šipke
Kugla za ogradu DEKOR
opis: D30
materijal: tokarena iz okrugle šipke
Kugla za ogradu OKRUGLA
opis: K30
materijal: levani cink (GdZnAl4Cu1)
Kugla za ogradu LUK
opis: Z30
materijal: levani cink (GdZnAl4Cu1)
Kugla za ogradu ŠPICASTA
opis: S30
materijal: levani cink (GdZnAl4Cu1)

Kugle za ogradu od aluminijuma (tokarene iz okrugle šipke) se mogu i plastificirati i eloksirati.

Kugle za ogradu od cinka (levani cink) se mogu samo plastificirati.


Čep za cev
opis: KS20
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
info: za okruglu cev 20 x 2 mm