Stupci i montažni materijal

Stupac za ogradu

Kvadratne cevi bez radijusa

EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Montageschuh FR 120x120
dimenzija
60 x 60 x 3 mm
60 x 60 x 4 mm
80 x 80 x 3 mm
80 x 80 x 4 mm
100 x 100 x 3 mm
100 x 100 x 4 mm
120 x 120 x 4 mm
120 x 120 x 5 mm
150 x 150 x 4 mm
150 x 150 x 5 mm

Stupac za ogradu

Kvadratne cevi sa radijusom

EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
P066
opis dimenzija vanjski radijus unutarnji radijus
60 x 60 x 3 mm 6 mm
60 x 60 x 4 mm 3 mm
P088 80 x 80 x 3 mm 6 mm
P80 80 x 80 x 4 mm 6 mm
P066 100 x 100 x 3 mm 8 mm
P061 100 x 100 x 4 mm 10 mm
100 x 100 x 4 mm 10 mm 2,5 mm
P120 120 x 120 x 4 mm 10 mm
200 x 200 x 4 mm 10 mm
stupac
opis: P12156
dimenzija: 100 x 100 x 4 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
kapa za stupac sa kuglom
opis: K80B
materijal: levani aluminijum
info: za P80 i P088
kapa za stupac sa kuglom
opis: K100B
materijal: levani aluminijum
info: za P061 i P066
kapa za stupac
opis: K80A
materijal: levani aluminijum
info: za P80 i P088
kapa za stupac
opis: K100A
materijal: levani aluminijum
info: za P061 i P066
kugla za stupac
opis: K30C
promer: 30 mm
materijal: levani aluminijum
info: M8
kugla za stupac
opis: K50C
promer: 50 mm
materijal: levani aluminijum
info: M8
kugla za stupac
opis: K80C
promer: 80 mm
materijal: levani aluminijum
info: M8
kugla za stupac
opis: K100C
promer: 100 mm
materijal: levani aluminijum
info: M8
kugla za stupac DEKOR
opis: K100C DEKOR
promer: 100 mm
materijal: levani aluminijum
info: sa unutrašnjim navojom M8
kapa piramida
opis: 25
materijal: levani aluminijum
za oblikovanu cev: 25 x 25 mm
kapa piramida
opis: 30
materijal: levani aluminijum
za oblikovanu cev: 30 x 30 mm
kapa piramida
opis: 80 plosnata
materijal: levani aluminijum
za oblikovanu cev: 80 x 80 mm
kapa piramida
opis: 100 plosnata
materijal: levani aluminijum
za oblikovanu cev: 100 x 100 mm
kapa piramida
opis: K60
materijal: levani aluminijum
za oblikovanu cev: 60 x 60 mm
kapa piramida
opis: K80
materijal: levani aluminijum
za oblikovanu cev: 80 x 80 mm
kapa piramida
opis: K100
materijal: levani aluminijum
za oblikovanu cev: 100 x 100 mm
kapa piramida
opis: K120
materijal: levani aluminijum
za oblikovanu cev: 120 x 120 mm
kapa piramida
opis: K150
materijal: levani aluminijum
za oblikovanu cev: 150 x 150 mm
kapa piramida
opis: light 80
materijal: levani aluminijum
za oblikovanu cev: 80 x 80 x 3 mm
kapa piramida
opis: light 100
materijal: levani aluminijum
za oblikovanu cev: 100 x 100 x 3 mm
čep
materijal: plastika, siva
info: za cev 60 x 60 x 1,5-4 mm
čep
materijal: plastika, siva
info: za cev 80 x 80 x 2-4,5 mm
čep
materijal: plastika, siva
info: za cev 100 x 100 x 3-6 mm
čep
materijal: plastika, crna
info: za ovalnu cev 40 x 20 x 1-3 mm
montažna cipela
opis: 80
info: za cev 80 x 80 mm, od plosnate šipke 70 x 6 mm
montažna cipela
opis: 80
info: za cev 80 x 80 mm, od U-profili
montažna cipela
opis: 100
info: za cev 100 x 100 mm, od plosnate šipke 90 x 6 mm
montažna cipela
opis: 100
info: za cev 100 x 100 mm, od cevi 90 x 90 mm
montažna cipela
opis: 120
info: za cev 120 x 120 mm, od cevi 110 x 110 mm
montažna konzola
opis: poprečna ovalna rupa
materijal: levani aluminijum
info: za cev 60 x 30 mm
montažna konzola
opis: uzdužna ovalna rupa
materijal: levani aluminijum
info: za cev 60 x 30 mm
montažna ploča
dimenzija: 100 x 60 x 10 mm
montažna ploča
dimenzija: 100 x 100 x 10 mm
ploča za zavariti u sredini
opis: 100
dimenzija: 200 x 200 mm
materijal: levani aluminijum
info: za stupac 100 x 100 mm
ploča za zavariti sa strane
opis: 100
dimenzija: 200 x 200 mm
materijal: levani aluminijum
info: za stupac 100 x 100 mm
ploča za zavariti u sredini
opis: 120
dimenzija: 200 x 200 mm
materijal: levani aluminijum
info: za stupac 120 x 120 mm
ploča za zavariti sa strane
opis: 120
dimenzija: 200 x 200 mm
materijal: levani aluminijum
info: za stupac 120 x 120 mm
montažni ugaonik
dimenzija: 60 x 40 x 25 x 6 mm
materijal: sa duguljastom rupom 30 x 6 mm
šarka
opis: S055
materijal: šarka Inox - Alu
info: navoj M14 sa profilom P05
šarka
opis: S05 dupla
materijal: šarka Inox-Alu
info: navoj M14 sa profilom P05
T-profil
opis: P41
dimenzija: 41 x 22 x 3 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
info: T-profil za vrata i kapije
cipela za kapiju
dimenzija: 170 x 110 x 40 mm
materijal: levani aluminijum
info: za R05
cipela za kapiju
dimenzija: 165 x 145 mm, s 4 rupe
materijal: levani aluminijum
profil šarka i klin
opis: P05
dimenzija: 30 x 25 mm
dužina: 6000 mm
klin za kapije
opis: R05
dužina: 295 mm
zatvarač za vrata
opis: GTS 120/170
dužina: 59,5 cm
info: alu ugaonik 30mm/30mm/3mm x cca. 45mm i 30mm/60mm/3mm x cca. 45mm, zaobljena slepa matica M6, šraf za lim 4,8 x 19mm
F-profil, montažni
opis: P625
dimenzija: 60 x 25 x 2 x 4 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
otvor: 20,7 mm
info: odgovara za sve naše ogradne letve i za kvadratne i pravougaone cevi širine 20mm
Montážny profil
opis: P626
dimenzija: 63,7 x 66 x 3 mm
dužina: 6000 mm
legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
info: odgovara za sve naše ogradne letve i za profily so šírkou 18 - 20 mm