Balkóny a zábradlia

Zábradlie
Označenie: P63
Rozmer: 60 x 40 x 1,4 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Svetlá šírka: 51,5 mm
Nosník pre zábradlie
Označenie: P62
Rozmer: 51 x 21 x 1,4 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Plastový kryt
Označenie: P63
Materiál: plast
Info: farba: čierna
Zábradlie
Označenie: P662
Rozmer: 66,2 x 1,6 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Svetlá šírka: 51,5 mm
Nosník pre zábradlie
Označenie: P62
Rozmer: 51 x 21 x 1,4 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Koncový kryt
Označenie: P662
Materiál: kovový
Info: pre zváranie a skrutkovanie
Zábradlie
Označenie: P15
Rozmer: 80 x 40 x 1,6 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Svetlá šírka: 36 mm
Nosník pre zábradlie
Označenie: P14
Rozmer: 37,2 x 16,5 x 1,4/1,6 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Koncový kryt
Označenie: P15
Materiál: hliníkový odliatok
Info: na zarazenie
Zábradlie
Označenie: P09
Rozmer: 65 x 45 x 1,5 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Svetlá šírka: 40 mm
U-Profil
Rozmer: 20 x 40 x 20 x 2 mm alebo 20 x 40 x 20 x 4 mm
Hliníkový kryt
Označenie: P09
Materiál: hliníkový odliatok
Info: na zarazenie
Madlo
Označenie: P35
Rozmer: 50 x 35 x 2 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Svetlá šírka: 35,5 mm
Koncový kryt
Označenie: AK35 (P35)
Materiál: hliníkový odliatok
Madlo
Označenie: P39
Rozmer: 60 x 39,5 x 1,5 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Svetlá šírka: 40,2 mm
Plastový kryt
Označenie: P39
Materiál: plast
Info: farba: čierna
Madlo s priečkou
Označenie: P341
Rozmer: 120 x 40 x 2 mm
Dĺžka: 6 000 mm, 8 000 mm
Svetlá šírka: 100,8 mm
Info: pre stĺpik 100 mm
Koncový kryt
Označenie: P341
Materiál: hliníkový odliatok
Info: na zarazenie
Madlo s priečkou
Označenie: P101
Rozmer: 100 x 33 x 1,8 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Svetlá šírka: 80,8 mm
Info: pre stĺpik 80 mm
Koncový kryt
Označenie: P101
Materiál: hliníkový odliatok
Info: na zarazenie
Madlo s priečkou
Označenie: P801
Rozmer: 80 x 27 x 1,8 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Svetlá šírka: 60,8 mm
Info: pre stĺpik 60 mm
Koncový kryt
Označenie: P801
Materiál: hliníkový odliatok
Info: na zarazenie
Madlo s priečkou
Označenie: P802
Rozmer: 80 x 25,5/45,5 x 1,8 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Svetlá šírka: 60,8 mm
Info: pre stĺpik 60 mm
Koncový kryt
Označenie: P802
Materiál: hliníkový odliatok
Info: na zarazenie
Madlo s priečkou
Označenie: P8451
Rozmer: 80 x 45 x 1,8 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Svetlá šírka: 60,8 mm
Koncový kryt
Označenie: P8451
Materiál: hliníkový odliatok
Info: na zarazenie
Madlo s priečkou
Označenie: P1651
Rozmer: 100 x 60 x 1,8 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Svetlá šírka: 80,8 mm
Koncový kryt
Označenie: P1651
Materiál: hliníkový odliatok
Info: na zarazenie
Madlo s priečkou
Označenie: P141
Rozmer: 140 x 46 x 1,8 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Svetlá šírka: 121,2 mm
Koncový kryt
Označenie: P141
Materiál: hliníkový odliatok
Info: na zarazenie
Madlo
Označenie: P845
Rozmer: 80 x 45 x 1,8 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Svetlá šírka: 61,1 mm
Stĺpik s drážkou
Označenie: P12156
Rozmer: 100 x 100 x 4 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Lišta pre ukončenie steny
Označenie: P36
Rozmer: 40,5 x 40,5 x 2 x 1,6 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Rádius: 4 mm
Terasová doska
Označenie: P9519
Rozmer: 95 x 19 x 1.3 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Terasová doska
Označenie: P14025
Rozmer: 140 x 25 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Info: Vhodná plochá tyč 15 x 2 mm