Nosné laty a krycie lišty

Nosná lata
Označenie: P51
Rozmer: 50 x 30 x 30 x 2 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Nosná lata
Označenie: P513
Rozmer: 50 x 30 x 30 x 3 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Nosná lata
Označenie: P73
Rozmer: 70 x 30 x 30 x 2 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Nosná lata
Označenie: P733
Rozmer: 70 x 30 x 30 x 3 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Nosná lata
Označenie: P70
Rozmer: 70 x 50 x 30 x 2 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Nosná lata
Označenie: P93
Rozmer: 90 x 50 x 30 x 1,8/2 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Nosná lata
Označenie: P60
Rozmer: 100 x 60 x 15 x 2 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Nosná lata
Označenie: P420
Rozmer: 40 x 40 x 20 x 2 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Nosná lata
Označenie: P441
Rozmer: 60 x 40 x 40 x 2 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Nosná lata
Označenie: P442
Rozmer: 80 x 40 x 40 x 2 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Nosná lata
Označenie: P443
Rozmer: 60 x 40 x 40 x 3 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Nosná lata
Označenie: P444
Rozmer: 80 x 40 x 40 x 3 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Nosná lata
Označenie: P661
Rozmer: 80 x 60 x 60 x 3 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Nosná lata
Označenie: P6625
Rozmer: 100 x 60 x 60 x 2,5 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Nosná lata
Označenie: P83
Rozmer: 80 x 60 x 30 x 2 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Nosná lata
Označenie: P02
Rozmer: 60 x 30 x 2 mm
Dĺžka: 5 000 mm, 6 000 mm, 7 000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Drážka: 25,3 x 10,5 mm
Nosná lata
Označenie: P021
Rozmer: 60 x 30 x 1,8 mm
Dĺžka: 6 000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Drážka: 25,3 x 10,5 mm
Info: s priečkou
Nosná lata
Označenie: P50
Rozmer: 50 x 30 x 1,8 mm
Dĺžka: 6 000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Drážka: 25,3 x 10,5 mm
Nosná lata
Označenie: P54
Rozmer: 50 x 40 x 2 mm
Dĺžka: 6 000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Krycia lišta
Označenie: P03
Rozmer: 25 x 10 x 1,5 mm
Dĺžka: 5 000 mm, 6 000 mm, 7 000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Otvor: 18 mm
Krycia lišta
Označenie: P24
Rozmer: 24,3 x 10 x 1,5 mm
Dĺžka: 5 000 mm, 6 000 mm, 7 000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Otvor: 19,1 mm
Krycia lišta
Označenie: P245
Rozmer: 24,5 x 10 x 2 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Otvor: 14,5 mm
Krycia lišta
Označenie: P25
Rozmer: 25 x 10 x 2,5 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Otvor: 13 mm
Krycia lišta
Označenie: P55
Rozmer: 47,3 x 9,2 x 1,2 mm
Dĺžka: 6 000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Rohová spojka
Označenie: V104
Materiál: hliníkový odliatok
Info: pre rámové profily P84, P86, P104, P204
Rohová spojka
Označenie: V67
Materiál: hliníkový odliatok
Info: pre P67 + P68
Rohová spojka
Označenie: V02
Materiál: hliníkový odliatok
Info: pre nosnú latu P02
Rámový profil pre brány
Označenie: P84
Rozmer: 80 x 60 mm
Dĺžka: 6 000 mm, 8 000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Info: Do tohto profilu môžete zasunúť plochú tyč 50 x 10 mm a rohovú spojku V104.
Rámový profil pre brány
Označenie: P86
Rozmer: 80 x 60 mm
Dĺžka: 6 000 mm, 8 000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Info: Do tohto profilu môžete zasunúť plochú tyč 50 x 10 mm a rohovú spojku V104.
Rámový profil pre brány
Označenie: P104
Rozmer: 104 x 60 mm
Dĺžka: 6 000 mm, 8 000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Info: Do tohto profilu môžete zasunúť plochú tyč 50 x 10 mm, 50 x 15 mm; joklový profil 50 x 50 mm, 80 x 40 mm; rohovú spojku V104 alebo uholník 120 x 120 x 10 mm.
Rámový profil pre brány
Označenie: P204
Rozmer: 104 x 60 mm
Dĺžka: 6 000 mm, 8 000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Info: Do tohto profilu môžete zasunúť plochú tyč 50 x 10 mm, 50 x 15 mm; joklový profil 50 x 30 mm, 80 x 30 mm; rohovú spojku V104 alebo uholník 120 x 120 x 10 mm.
Rámový profil pre brány
Označenie: P67
Rozmer: 82 x 60 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Info: Vhodná krycia lišta: P24
Rámový profil pre brány
Označenie: P68
Rozmer: 60 x 60 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Info: Vhodná krycia lišta: P24
F-Profil
Označenie: P625
Rozmer: 60 x 25 x 2 x 4 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Otvor: 20,7 mm
Info: Vhodné pre všetky plotové laty a joklové profily s šírkou 20 mm
Montážny profil
Označenie: P626
Rozmer: 63,7 x 66 x 3 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Info: Vhodné pre všetky plotové laty a profile širine 18 – 20 mm